FUNDUSZE UNIJNE

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł projektu:

 

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowej usługi turystycznej

 

Cele projektu:

 

Wzrost konkurencyjności poprzez zaoferowanie na rynku nowej usługi turystycznej dzięki rozpoczęciu działalności związanej z organizacją wycieczek na quadach. Planowane efekty to przede wszystkim wprowadzenie nowej usługi dzięki zakupowi quadów wraz z wyposażeniem. Dzięki inwestycji nastąpi dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa.

 

Wartość projektu: 380 000,00 PLN.

 

Wkład Funduszy Europejskich: 323 000,00 PLN.

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500